Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Εργαστήριo (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης (δια ζώσης) [Τρίτη 31/05/2022 – 16.00 έως 21:00 Τετάρτη 01/06/2022 – 16.00 έως 21:00]

To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης.

Το Εργαστήριο (Workshop) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31/05/2022 (16.00 έως 21:00) και την Τετάρτη 01/06/2022 (16.00 έως 21:00)

 

Το Εργαστήριο (Workshop) έχει συνολική διάρκεια 10 ωρών.  

 

Το Εργαστήριο (Workshop) εκπονήθηκε, σχεδιάσθηκε, οργανώθηκε, παρέχεται και συντονίζεται από τις εκπαιδεύτριες Μαρία Φαροπούλου και Μαρία Χατζηλεωνίδα, ιδρυτικά μέλη του The Mediation Lab, δικηγόρους, διαπιστευμένες διαμεσολαβήτριες του ΥΔΑΔ και εκπαιδεύτριες διαμεσολαβητών, με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Το Εργαστήριο (Workshop) δίνοντας έμφαση στην ανάγκη των διαπιστευμένων, εξειδικευμένων και μη στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση διαμεσολαβητών, για εφαρμογή στην πράξη όλων των θεωρητικών γνώσεων τους, περιλαμβάνει δύο προσομοιώσεις ρόλων υποθέσεων Οικογενειακής Διαμεσολάβησης, διαφορετικής σύνθεσης οικογενειακών σχέσεων, βασισμένες στην Ελληνική πραγματικότητα και εμπειρία, ώστε να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες στην πρακτική τόσο των ΥΑΣ όσο και των διαδικασιών διαμεσολάβησης που αναλαμβάνουν.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», υπογεγραμμένο από τις εκπαιδεύτριες.

 

Το Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης απευθύνεται σε Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές.

 

Το Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος Όροφος, Αθήνα), στις οποίες εγκαταστάσεις τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των καθισμάτων στις αίθουσες και υπάρχει επαρκής εξαερισμός για την απολύμανση των χώρων.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης παρέχεται στο κόστος συμμετοχής, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ και καταβάλλεται στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» στην  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αριθμ. Λογ/σμού: 5011-061680-764, (ΙΒΑΝ: GR79 0172 0110 0050 1106 1680 764).

 

Το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την έναρξη του Εργαστηρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του για οποιαδήποτε αιτία.

Η παρουσία των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του Εργαστηρίου (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Έως 30 Μαΐου 20212

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος/η προκειμένου να συμμετάσχει στο Εργαστήριο (Workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης) πρέπει να υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση [συνημμένο αρχείο] είτε στα γραφεία του  (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 – 15:00, αρμόδια υπάλληλος κα Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3300182, e-mail info@akked.gr) είτε ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

 

Για το Δ.Σ. του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

 

Ο Πρόεδρος 

Μιχάλης Κ. Καλαντζόπουλος
Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Α.

 

 

 

 

Αφήστε Σχόλιο