Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Παράβολο για συμμετοχή στις Εξετάσεις Διαπίστευσης

Αγαπητοί εκπαιδευόμενοι/ες,

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το παράβολο Ελληνικού Δημοσίου, για τη συμμετοχή στις εξετάσεις διαπίστευσης ορίστηκε στα εκατό (100) ευρώ. Το εν λόγω παράβολο μπορείτε να το προμηθευτείτε από τις Δ.Ο.Υ., ενώ εξάλλου επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικού παραβόλου.

Μετά την συμπλήρωση του και με αιτιολογία κατάθεσης «Επιτροπή Εξετάσεων Διαμεσολαβητών» μπορείτε να το αποστείλετε ταχυδρομικώς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Λ. Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα, υπ’ όψη του Τμήματος Α7 ή στην ίδια διεύθυνση στο Γραφείο 236 (8:30-15:00).

Σημειώνεται, τέλος, ότι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή του παραβόλου είναι η 29η Μαΐου 2014.

Εκ της γραμματείας του ΑΚΚΕΔ

Αφήστε Σχόλιο