Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στρατηγικών Επιρροής και Διαπραγματεύσεων (σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) (4-7 Απριλίου 2023)

To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει  Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στρατηγικών Επιρροής και Διαπραγματεύσεων, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM, συνολικής διάρκειας 22 ωρών, την  Τρίτη 04/04/2023 και ώρες 15:00 έως 20:00, Τετάρτη 05/04/2023 ώρες 15:00 έως 21:00, Πέμπτη 06/04/2023 ώρες 15.00 έως 21.00 και Παρασκευή 07/04/2023, ώρες 15.00 έως 20.00 απευθυνόμενο σε Δικηγόρους που ασκούν συμβουλευτική δικηγορία και Δικηγόρους της πράξης, Διαμεσολαβητές, Επαγγελματίες που επιδιώκουν να αναπτύξουν τις διαπραγματευτικές τους δεξιότητες και το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης και Εξειδίκευσης σε Στρατηγικές Επιρροής και Διαπραγματεύσεις από το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

 

Η εκπαίδευση εκπονήθηκε, σχεδιάσθηκε, οργανώθηκε και παρέχεται από τις εκπαιδεύτριες Μαρία Χατζηλεωνίδα και Μαρία Φαροπούλου, ιδρυτικά μέλη του The Mediation Lab, δικηγόρους, διαπιστευμένες διαμεσολαβήτριες του ΥΔΑΔ και εκπαιδεύτριες διαμεσολαβητών, διαπραγματεύτριες με μεγάλη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.

 

Στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι να παρέχει στους συμμετάσχοντες τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνικές για αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις με κάθε αντισυμβαλλόμενο όπως εντολείς, συναδέλφους και άλλους τρίτους τόσο στον νομικό κόσμο όσο και σε κάθε έκφανση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ώστε να επιτύχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα.

 

Με το πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • να σχεδιάζουν και να προετοιμάζουν αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις σε νομικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και να αξιοποιούν τη βέλτιστη διαδικασία διαπραγμάτευσης,
 • να αντιλαμβάνονται τον τρόπο διαπραγμάτευσης της άλλης πλευράς και να οδηγούν τη διαπραγμάτευση σε win/win αποτελέσματα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη,
 • να εξετάζουν την προσέγγισή τους στη διαπραγμάτευση – από την αντιπαλότητα στη συνεργασία, από την ατομική νίκη στην επίλυση του προβλήματος -,
 • να αντιληφθούν και να προσδιορίσουν το ατομικό τους ύφος διαπραγμάτευσης και πώς οι ψυχολογικές προκαταλήψεις μπορεί να διαμορφώσουν το αποτέλεσμά της,
 • να μάθουν πώς οι πολιτισμικές και διασυνοριακές διαφορές μπορούν να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις με σημαντικό τρόπο,
 • να κατανοήσουν διαφορετικές στρατηγικές επιλογές και διαπροσωπικές δεξιότητες που οδηγούν στην επιτυχία,
 • να αναπτύξουν ισχυρές πρακτικές στρατηγικές για να βελτιώσουν την επιρροή και την αποτελεσματικότητά τους σε μεμονωμένες και πολυμερείς διαπραγματεύσεις,
 • να αναπτύξουν δεξιότητες και στρατηγικές για να προωθήσουν την αμοιβαία επιρροή για αμοιβαίο κέρδος,
 • να διδαχθούν αποτελεσματικές μεθόδους διαπροσωπικής επιρροής και πειθούς,
 • να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε πραγματικό χρόνο μέσω ασκήσεων διαπραγμάτευσης με εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και να αποκτήσουν μια ευρύτερη προοπτική διαπραγματευόμενοι με άλλους συμμετάσχοντες προσαρμόζοντας τη θεωρία σε πραγματικές συνθήκες διαπραγμάτευσης.

 

Στο σύνολό της, αυτή η εκπαίδευση θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να επαναπροσδιορίσουν τη διαπραγμάτευση ως επίλυση προβλημάτων και να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δημιουργήσουν και να διεκδικήσουν αξία και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη. Θα διερευνήσουν επίσης την αξία που αναπτύσσεται «στο τραπέζι» και δημιουργεί χώρο για να αποκτηθούν τα μέγιστα από κάθε πλευρά.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Έως  03/04/2023

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στο ποσό των 400 ευρώ και με early bird έως την 30/03/2023, στο ποσό των 360 ευρώ.

 

Το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την έναρξη του Προγράμματος σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του για οποιαδήποτε αιτία.

Η διαδικτυακή παρουσία των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Εκπαίδευσης Στρατηγικών Επιρροής και Διαπραγματεύσεων είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του Προγράμματος Εκπαίδευσης για λόγο που αφορά στον συμμετέχοντα, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος/η προκειμένου να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στρατηγικών Επιρροής και Διαπραγματεύσεων (και Μετεκπαίδευσης Ν. 4640/2019) πρέπει να:

 

 1. Καταβάλει τα δίδακτρα

είτε με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αριθμ. Λογ/σμού: 5011-061680-764 (ΙΒΑΝ: GR79 0172 0110 0050 1106 1680 764)

είτε τμηματικά, εξοφλώντας το συνολικό ποσό των διδάκτρων σε δύο άτοκες μηνιαίες δόσεις, μέσω πιστωτικής κάρτας οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος. Η καταβολή με τον προαναφερόμενο τρόπο πραγματοποιείται στα γραφεία του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 – 16:00, αρμόδια υπάλληλος κ. Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3300182, e-mail info@akked.gr)

και

 1. Υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση [συνημμένο αρχείο]

είτε στα γραφεία του  (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 – 15:00, αρμόδια υπάλληλος κα Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3300182, e-mail info@akked.gr), ταυτόχρονα με την προσκόμιση του παραστατικού καταβολής των διδάκτρων στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»,

είτε ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης θα πρέπει με το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα της υποβολής να αποσταλεί, σε μορφή συνημμένου αρχείου (“attached”), το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στρατηγικών Επιρροής και Διαπραγματεύσεων θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα με έναν από τους παραπάνω τρόπους.

Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Για το Δ.Σ. του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

 

Η Πρόεδρος
Άννα Ζουρνατζή

Δικηγόρος
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

 Μέλος ΔΣ ΔΣΑ

Αφήστε Σχόλιο