Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Πρώτοι Κύκλοι Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών

Το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.), με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», μία αστική μη κερδοσκοπική εκπαιδευτική εταιρεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, πρόκειται να διενεργήσει προσεχώς κύκλους βασικής εκπαίδευσης υποψηφίων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με το Ν. 3898/2010 και το ΠΔ 123/2011.

Ειδικότερα, το ΑΚΚΕΔ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» προγραμματίζει να διενεργήσει για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2013, τους παρακάτω κύκλους βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών:

– 1ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (3/6 – 8/6): συνολικής διάρκειας 40 ωρών και 6 ημερών (5 ημέρες εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων θα παρεμβάλλεται μία ημέρα ανάπαυσης). Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες 3, 4, 5, 6, 7 και 8 Ιουνίου και από 08:30 π.μ. έως 06:00 μ.μ., στην αγγλική γλώσσα και θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική γλώσσα.

– 2ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (17/6 – 22/6): συνολικής διάρκειας 40 ωρών και 6 ημερών (5 ημέρες εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων θα παρεμβάλλεται μία ημέρα ανάπαυσης). Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες 17, 18, 19, 20, 21 και 22 Ιουνίου και από 08:30 π.μ. έως 06:00 μ.μ., στην αγγλική γλώσσα και θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική γλώσσα.

– 3ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (25/6 – 30/6): συνολικής διάρκειας 40 ωρών και 6 ημερών (5 ημέρες εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων θα παρεμβάλλεται μία ημέρα ανάπαυσης). Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες 25, 26, 27, 28, 29 και 30 Ιουνίου και από 08:30 π.μ. έως 06:00 μ.μ., στην αγγλική γλώσσα και θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική γλώσσα.

– 4ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (8/7 – 13/7): συνολικής διάρκειας 40 ωρών και 6 ημερών (5 ημέρες εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων θα παρεμβάλλεται μία ημέρα ανάπαυσης). Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες 8, 9, 10, 11, 12 και 13 Ιουλίου και από 08:30 π.μ. έως 06:00 μ.μ., στην αγγλική γλώσσα και θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική γλώσσα.

– 5ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (22/7 – 27/7): συνολικής διάρκειας 40 ωρών και 6 ημερών (5 ημέρες εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων θα παρεμβάλλεται μία ημέρα ανάπαυσης). Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες 22, 23, 24, 25, 26 και 27 Ιουλίου και από 08:30 π.μ. έως 06:00 μ.μ., στην αγγλική γλώσσα και θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική γλώσσα.

– 6ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (29/7 – 3/8): συνολικής διάρκειας 40 ωρών και 6 ημερών (5 ημέρες εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων θα παρεμβάλλεται μία ημέρα ανάπαυσης). Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες 29, 30, 31 Ιουλίου και 1η, 2 και 3 Αυγούστου και από 08:30 π.μ. έως 06:00 μ.μ., στην αγγλική γλώσσα και θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική γλώσσα.

Αφήστε Σχόλιο