Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Σπουδαία Συνεργασία Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” με ADRCENTER

Το ΑΚΚΕΔ-Προμηθέας – Athens Mediation Training Institute ενημερώνει τους διαμεσολαβητές ότι ο αποκλειστικός του συνεργάτης, το ADRCENTER, θα παρουσιάσει μελέτη για την εφαρμογή της οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 29/11/2016.

Μένουμε συντονισμένοι πατώντας το παρακάτω link:

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events-workshops.html?id=20161110WKS00101

Αφήστε Σχόλιο