Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στο ΑΚΚΕΔ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι, με την υπ’ αρίθμ. 33245/24-5-2013 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Φ.Ε.Κ. Β’ 1262), χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στο Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών με την επωνυμία «Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (ΑΚΚΕΔ) – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», ο οποίος πληροί τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας.

Παρατίθεται το σχετικό απόσπασμα από το ως άνω Φ.Ε.Κ.

 

Αφήστε Σχόλιο