Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

1ος Κύκλος Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση (Δια ζώσης 10ωρο Πρόγραμμα, 5 και 7 Οκτωβρίου 2022, 15.30 – 20.30) 

1ος Κύκλος Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση (Δια ζώσης 10ωρο Πρόγραμμα, 5 και 7 Οκτωβρίου 2022, 15.30 – 20.30) 

Το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει τον 1ο Κύκλο Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση.

 

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης δημιουργήθηκε και παρέχεται από τις Εκπαιδεύτριες Ελένη Πλέσσα και Ειρήνη Ματσούκα βάσει της 12ετούς εμπειρίας τους στο χώρο της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και διεθνώς και της 20ετούς εμπειρίας τους στη Δικηγορία. Παράλληλα έχουν διανύσει μακρά εκπαιδευτική πορεία, ήδη από 2013, στη Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών, στην Εκπαίδευση Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών (ήδη από το 2015 σε συνεργασία με το ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ) και σε ποικίλα σεμινάρια που έχουν παράσχει σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Δικηγορικούς Συλλόγους της Επικράτειας, οργανισμούς και επιχειρήσεις.

 

Ο 1ος Κύκλος Εκπαίδευσης θα λάβει χώρα την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, από τις 15.30 έως τις 20.30 (σύνολο 10 ώρες), στις εγκαταστάσεις του «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, Αθήνα, 4ος όροφος).

 

Συμμετέχοντες

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους Δικηγόρους, Ασκούμενους Δικηγόρους και Διαμεσολαβητές – Δικηγόρους που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε σχέση με τη Διαμεσολάβηση και να την εντάξουν ως μία ακόμα από τις υπηρεσίες που παρέχουν στην καθημερινή πρακτική τους.

 

 

Στόχος του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ είναι:

 

  • να παράσχει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με το ρόλο του Δικηγόρου στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) και τη Διαμεσολάβηση
  • να εμβαθύνει στο ν. 4640/2019 βάσει της πράξης, της θεωρίας και της νομολογίας
  • να παράσχει τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των εκπαιδευομένων σε προσομοιώσεις και βιωματικές ασκήσεις
  • να αναδείξει τις δυνατότητες που παρέχει η Διαμεσολάβηση για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών και παράλληλα τις ευκαιρίες που προσφέρονται για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της δικηγορικής ύλης μέσω αυτής
  • να ενισχύσει τους συναδέλφους Δικηγόρους ως προς την προετοιμασία τους, τη διαπραγματευτική στρατηγική τους, το σχεδιασμό της χρέωσης των υπηρεσιών τους και τη χρήση των ηλεκτρονικών/on line πλατφορμών σε σχέση με το ρόλο τους ως Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση
  • να δώσει στους συναδέλφους Δικηγόρους τη δυνατότητα να προβάλουν/προωθήσουν την Εκπαίδευση που θα λάβουν αναφέροντας την Πιστοποίησή τους στο εν λόγω Πρόγραμμα και να καθιερωθούν ως εξειδικευμένοι στο εν λόγω αντικείμενο.

 

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Εκπαίδευσης Δικηγόρων – Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε 80 ευρώ.

 

Ο/η υποψήφιος/α που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Εκπαίδευση θα πρέπει:

 

  1. να προκαταβάλει το ποσό των 80€ με πίστωση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό του «ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» στην Τράπεζα Πειραιώς (Αριθμ.Λογ/σμού:5011-061680-764 (ΙΒΑΝ: GR79 0172 0110 0050 1106 1680764)
  2. να υποβάλει αίτηση/υπεύθυνη δήλωση [συνημμένο αρχείο] είτε στα γραφεία του  «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ( Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 π.μ. – 16:00 μ.μ., αρμόδια υπάλληλος κ. Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3303310, e-mail info@akked.gr), ταυτόχρονα με την προσκόμιση του παραστατικού καταβολής των διδάκτρων στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό του «ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» είτε ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης θα πρέπει με το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα της υποβολής να αποσταλεί, σε μορφή συνημμένου αρχείου (“attached”), το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις συμμετοχής στον Κύκλο Εκπαίδευσης θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα με έναν από τους παραπάνω τρόπους και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων (έως 20) για τον ίδιο κύκλο εκπαίδευσης, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Η προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε στα γραφεία του «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (οπότε ο χρόνος υποβολής της αίτησης προκύπτει από σχετικό πρωτόκολλο που τηρείται στη Γραμματεία του «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Φορέα info@akked.gr (οπότε ο χρόνος υποβολής της Αίτησης προκύπτει από τον χρόνο λήψης από το «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος ο οποίος επιβεβαιώνεται από e-mail που αποστέλλεται αυθημερόν από την Γραμματεία του Φορέα).

 

Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα μέχρι την έναρξη της εκπαίδευσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός των είκοσι  (20) εκπαιδευόμενων για τον Κύκλο Εκπαίδευσης, επιπλέον αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές και οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται σχετικά και θα καλούνται να υποβάλουν νέα αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή τους σε μεταγενέστερο κύκλο εκπαίδευσης.

 

  1. να υποβάλει στη Γραμματεία του «ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4οςόροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 π.μ. – 16:00 μ.μ., αρμόδια υπάλληλος κ. Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 2103303310, e-mail info@akked.gr), το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης του αντίστοιχου κύκλου εκπαίδευσης Βεβαίωση Εγγραφής από το Δικηγορικό Σύλλογο του οποίου είναι Μέλος ή, για τους ασκούμενους, από το ΔΣ που έχουν κάνει έναρξη της άσκησής τους.

Σημειώνεται ότι στο Φορέα έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας όλων και την ασφαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σας αναμένουμε όλες και όλους αγαπητές/οι συνάδελφοι!

Αφήστε Σχόλιο