Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Απρίλιος 2021

Το πρόγραμμα παρέχει τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση για τους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που απαιτείται από το νόμο (άρθρο 27Β Ν. 4640/2019). ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ενότητα 1: 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2021 (ώρες 16.00 – 21.00) Ενότητα 2: 2 Οκτωβρίου (ώρες 10.00-14.00) και 4 Οκτωβρίου (ώρες