Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Απρίλιος 2023

Ενόψει των εκλογών και για τη διευκόλυνση των δικηγόρων λόγω της επικείμενης βεβαρυμένης επαγγελματικά περιόδου, το Α.Κ.Κ.Ε.Δ. - "Προμηθέας" ανακοινώνει τις παρακάτω ημερομηνίες για το δια ζώσης τμήμα του επόμενου κύκλου βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, με σκοπό να εξυπηρετηθούν όσοι επιθυμούν

Το Α.Κ.Κ.Ε.Δ. - "Προμηθέας" ευχαριστεί θερμά τους διαμεσολαβητές για την εμπιστοσύνη τους ανακοινώνει το έκτο τμήμα μετεκπαίδευσης κτηματολογικών διαμεσολαβητών. Το πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εγγραφή στο μητρώο κτηματολογικών διαμεσολαβητών όπως προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ. 2 περ. δ του