Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Φεβρουάριος 2024

Με απόφαση του ΔΣ Α.Κ.Κ.Ε.Δ. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» μετά από εισήγηση της Προέδρου Άννας Ζουρνατζή αποφασίσθηκε η παραχώρηση αίθουσας σε νέους δικηγόρους για την πραγματοποίηση των επαγγελματικών τους ραντεβού στις εγκαταστάσεις του φορέα επί της οδού Φειδίου αριθ. 18 (4ος όροφος) στο κέντρο της Αθήνας έναντι συμβολικού

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης Μετεκπαίδευσης Ν. 4640/2019 και ως προϋπόθεση για τη διαδικασία εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) - «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», σε συνεργασία με τις εκπαιδεύτριες Μαρία