Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

5η ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως (online) διδασκαλία 20 ωρών (7,8,9&11/11/2022)

Το Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – “Προμηθέας” ευχαριστεί θερμά τους διαμεσολαβητές για την εμπιστοσύνη τους και μετά τη συμπλήρωση και του τέταρτο τμήματος μετεκπαίδευσης κτηματολογικών διαμεσολαβητών, ανακοινώνει το πέμπτο.

Το πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εγγραφή στο μητρώο κτηματολογικών διαμεσολαβητών όπως προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ. 2 περ. δ του Ν.2664/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΚΥΑ 70058οικ/31.12.2021.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν οι πλέον εξειδικευμένοι εισηγητές στην Ελλάδα στο κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο, μεταφέροντας τη γνώση και τη μεγάλη τους εμπειρία στην πράξη, ρίχνοντας φως σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της διαδικασίας ενώ οι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν και πρακτική εξάσκηση μέσω προσομοιώσεων.

Οι συμμετέχοντες, μετά το πέρας της εκπαίδευσης, γίνονται μέρος μιας μεγάλης ενεργούς κοινότητας εξειδικευμένων επαγγελματιών, μετεκπαιδευμένων από το ΑΚΚΕΔ-Προμηθέας και ενημερώνονται διαρκώς για τις νέες εξελίξεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  

Το πρόγραμμα διενεργείται εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά με σύγχρονη εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας zoom, με διάδραση συμμετεχόντων, εκπαιδευτών και εισηγητών. Το πρόγραμμα καλύπτει το σύνολο της ύλης που περιγράφεται στην ΚΥΑ 70058οικ/31.12.2021 και περιλαμβάνει όχι μόνο τη θεωρητική κατάρτιση αλλά και την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων με:

 • Εισηγήσεις ειδικών όλων των συναφών ειδικοτήτων (ακαδημαϊκών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, μηχανικών, προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων κτλ)
 • Μετεκπαίδευση στα ζητήματα γύρω από τις ΥΑΣΔ αλλά και τις πλήρεις διαμεσολαβήσεις που αφορούν ακίνητα
 • Ζωντανές προσομοιώσεις διαμεσολάβησης επί διαφορών που αφορούν ακίνητα, ειδικά σχεδιασμένες γύρω από ζητήματα που ανακύπτουν στην ελληνική έννομη τάξη, σε γκρουπ με κλειστό αριθμό συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε 4 Ενότητες και παρέχεται σε 4 απογεύματα προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να έχουν το χρόνο να εντρυφήσουν σταδιακά στις ιδιαιτερότητες της κάθε θεματικής.

Ώρες 15.00- 20.00

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022
Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:

 • Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε και πραγματοποιείται από τις εκπαιδεύτριες της Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του ΑΚΚΕΔ Προμηθέας Νανά Παπαδογεωργάκη, Έλενα Κολτσάκη, και Ελένη Χαραλαμπίδου, διαμεσολαβήτριες με πολύχρονη διδακτική εμπειρία στην Ελλάδα και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο και με μεγάλη εμπειρία από την πράξη.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται διαρκώς με τη συμμετοχή καλεσμένων όλων των συναφών ειδικοτήτων.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

 • Τσολακίδης Ζαφείριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, Δρ. Ν.-Δικηγόρος: Εμπράγματο Δίκαιο και Ακίνητα
 • Τσιλιγγερίδου Μαγδαληνή, Δρ. Ν. – Δικηγόρος, Διδάκτωρ με ειδίκευση στο κτηματολόγιο: Η διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών
 • Παπακυριάκου Μαριάννα, Συμβολαιογράφος & Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (CAE) της παγκόσμιας Ένωσης Συμβολαιογραφίας: Το συμβολαιογραφικό έγγραφο στη διαμεσολάβηση και ζητήματα κτηματολογίου
 • Κορδώνης Παναγιώτης, Δικηγόρος, ειδικός σε θέματα κτηματολογίου: Διαφορές που αφορούν το κτηματολόγιο από την οπτική του δικηγόρου
 • Παπαχρήστου- Δημητράς Κωνσταντίνος, Δικηγόρος- Μ.Δ.Ε. «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις»: Ζητήματα δικονομίας και πρακτικό διαμεσολάβησης
 • Λαχανόπουλος Αντώνιος, Προϊστάμενος Υποκαταστήματος Βέροιας – Κτηματολογικού Γραφείου Κ. Μακεδονίας: Η οπτική του Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου
 • Ειδικός Προσκεκλημένος Μηχανικός: Τοπογραφικά διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στην κτηματολογική διαμεσολάβηση είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του άρθρου 6, παρ. 2, περ.δ του Ν.2664/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την ψήφιση του Ν. 4821/2021 και πληροί τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 70058οικ/2021.

Η εκπαίδευση συνδυάζει τη θεωρητική επιμόρφωση σε ζητήματα εμπραγμάτου δικαίου και δικαίου του κτηματολογίου, την εξοικείωση με τα συστήματα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου αλλά και την πρακτική διάσταση της επίλυσης διαφορών που αφορούν ακίνητα μέσω θεωρίας και προσομοιώσεων διαμεσολάβησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διαπιστευμένους ή εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές και παρέχει τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το ν. 4640/2019.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 480 ΕΥΡΩ, ειδική προσφορά για έγκαιρες εγγραφές που διαμορφώνει την τελική τιμή στα 390 ΕΥΡΩ για όσους εγγραφούν μέχρι και τη Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 με εφάπαξ εξόφληση.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να συμμετάσχει πρέπει να:

 1. Καταβάλει τα δίδακτρα

είτε με πίστωση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμ. Λογ/σμού: 5011-061680-764

(ΙΒΑΝ: GR79 0172 0110 0050 1106 1680 764)

Η καταβολή με τον προαναφερόμενο τρόπο πραγματοποιείται στα γραφεία του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 – 16:00, αρμόδια υπάλληλος κ. Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3300182, e-mail info@akked.gr)

και

 1. Υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση [συνημμένο αρχείο], συνοδευόμενη, εάν πρόκειται για Εκπαιδευμένο Διαμεσολαβητή/Διαμεσολαβήτρια από το αντίγραφο του τίτλου εκπαίδευσης του/της  και εάν πρόκειται για Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή/Διαμεσολαβήτρια από το αντίγραφο τίτλου του/της Διαπιστευμένου/ης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είτε στα γραφεία του  (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 – 16:00, αρμόδια υπάλληλος κα Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3300182, e-mail info@akked.gr), ταυτόχρονα με την προσκόμιση του παραστατικού καταβολής των διδάκτρων στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», είτε ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης θα πρέπει με το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα της υποβολής να αποσταλεί, σε μορφή συνημμένου αρχείου (“attached”), το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό.

Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Για το Δ.Σ. του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Η Πρόεδρος
Άννα Ζουρνατζή
Δικηγόρος
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Μέλος ΔΣ ΔΣΑ

 

Αφήστε Σχόλιο