Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Εξετάσεις Πιστοποίησης Υποψηφίων Διαμεσολαβητών

Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων σε πανελλήνια κλίμακα, ορίστηκε η 8η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρες 11:00 έως 14:.00.

Τόποι διεξαγωγής των εξετάσεων ορίστηκαν, οι πόλεις της Αθήνας (εξεταστικό κέντρο το Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών, επί της οδού Σίνα) και της Θεσσαλονίκης (εξεταστικό κέντρο το Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ.), με τον ακόλουθο καταμερισμό:

α) για τους δικηγόρους, βάσει του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι οι υποψήφιοι και

β) για τους μη δικηγόρους, βάσει του τόπου κατοικίας ή επαγγελματικής έδρας τους.

Οι υποψήφιοι, μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Λάρισας, Ιωαννίνων και Κερκύρας θα εξεταστούν στην Θεσσαλονίκη. Οι δε υποψήφιοι μέλη Δικηγορικών Συλλόγων που υπάγονται στις υπόλοιπες εφετειακές περιφέρειες θα εξεταστούν στην Αθήνα. Τα ανάλογα ισχύουν, με βάση την κατοικία τους ή την επαγγελματική έδρα τους στις ως άνω περιφέρειες, για τους υποψήφιους μη δικηγόρους.

Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων θα προέρχονται από την ύλη: Παράρτημα – Α΄ Θεωρία, άρθρο 11 ΠΔ 123/2011.

Η εξέταση θα διεξαχθεί με μεικτό σύστημα, που θα συνδυάζει, αφενός απαντήσεις σε ερωτήματα σε σχέση με τη θεωρία & πράξη διαμεσολάβησης, αφετέρου με σύστημα απαντήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice).

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς την Επιτροπή Εξετάσεων, δια του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία μπορεί να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο του ΥΔΔΑΔ, (Λ. Μεσογείων 96, 11527, Αθήνα, Ισόγειο, Γραφείο 58) καθώς και ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση, υπόψη του Τμήματος Δικηγορικού λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών. Η σχετική αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από παράβολο δημοσίου ύψους εκατό (100,00) ευρώ, που οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ., συμπληρωμένο  και με αιτιολογία κατάθεσης «Επιτροπή Εξετάσεως Διαμεσολαβητών», καθώς και από το πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος βασικής εκπαίδευσης – κατάρτισης στη διαμεσολάβηση, που λάβατε από το ΑΚΚΕΔ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” (αρκεί απλό αντίγραφο).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων διαμεσολαβητών, στην οικεία ανακοίνωση στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα αίτησης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η 31η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή (μέχρι τις 15:00)

 

Ο Διευθυντής Κατάρτισης

 Δημήτρης Παπασπύρου

Αφήστε Σχόλιο