Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Νέοι Κύκλοι Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών

Παρασκευή, 14.06.2013 – Ανακοινώσεις
Το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», σας ενημερώνει ότι για τους έξι (6) πρώτους Κύκλους Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών τη διενέργεια των οποίων είχε ανακοινώσει στις 27 Μαΐου 2013 έχει ήδη συμπληρωθεί το ανώτατο όριο συμμετεχόντων.

Κατόπιν τούτου, o «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι προτίθεται να διενεργήσει πέντε (5) νέους Κύκλους Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το Ν. 3898/2010 και το ΠΔ 123/2011, για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2013. Συγκεκριμένα, οι Κύκλοι αυτοί είναι:

– 7ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (26/8 – 31/8): συνολικής διάρκειας 40 ωρών και 6 ημερών (5 ημέρες εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων θα παρεμβάλλεται μία ημέρα ανάπαυσης). Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες 26, 27, 28, 30, και 31 Αυγούστου και από 08:30 π.μ. έως 06:30 μ.μ., στην αγγλική γλώσσα και θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική γλώσσα.

– 8ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (3/9 – 8/9): συνολικής διάρκειας 40 ωρών και 6 ημερών (5 ημέρες εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων θα παρεμβάλλεται μία ημέρα ανάπαυσης). Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες 3,4,5,7 και 8 Σεπτεμβρίου και από 08:30 π.μ. έως 06:30 μ.μ., στην αγγλική γλώσσα και θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική γλώσσα.

– 9ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (11/9 – 16/9): συνολικής διάρκειας 40 ωρών και 6 ημερών (5 ημέρες εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων θα παρεμβάλλεται μία ημέρα ανάπαυσης). Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες 11,12,13,15 και 16 Σεπτεμβρίου και από 08:30 π.μ. έως 06:30 μ.μ., στην αγγλική γλώσσα και θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική γλώσσα.

– 10ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (30/9 – 5/10): συνολικής διάρκειας 40 ωρών και 6 ημερών (5 ημέρες εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων θα παρεμβάλλεται μία ημέρα ανάπαυσης). Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2, 4 και 5 Οκτωβρίου και από 08:30 π.μ. έως 06:30 μ.μ., στην αγγλική γλώσσα και θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική γλώσσα.

– 11ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (14/10 – 19/10): συνολικής διάρκειας 40 ωρών και 6 ημερών (5 ημέρες εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων θα παρεμβάλλεται μία ημέρα ανάπαυσης). Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες 14,15,16,18 και 19 Οκτωβρίου από 08:30 π.μ. έως 06:30 μ.μ., στην αγγλική γλώσσα και θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική γλώσσα.

Αφήστε Σχόλιο