Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Ιανουάριος 2024

Αξιότιμοι κύριοι/ κυρίες, Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών, συγκεντρώνοντας τα ζητήματα που αναφέρονται από συναδέλφους τα τελευταία έτη, σχεδίασε και διεξάγει μεγάλη έρευνα για το θεσμό της διαμεσολάβησης, μέσω ενός ερωτηματολογίου που απευθύνεται στους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές.  Η συλλογή στοιχείων και προτάσεων από